Rekenkamercommissie de Buch

Werkwijze

Rekenkamercommissie de Buch

Werkwijze

Rekenkamercommissie de Buch

Werkwijze

Rekenkamercommissie de Buch

Werkwijze

Wat doet de Rekenkamercommissie?

De rekenkamercommissie onderzoekt of het gemeentebestuur haar werk goed doet. In andere bewoording: zij doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. Zo kan zij bijvoorbeeld nagaan of het gemeentebestuur het geld, dat zij tot haar beschikking heeft, wel goed besteedt.

Naar onderzoeken
Naar jaarstukken

Bezoek de vier gemeenten websites

Skip to content