Rekenkamercommissie de Buch

Onderzoeken

Rekenkamercommissie de Buch

Onderzoeken

Rekenkamercommissie de Buch

Onderzoeken

Rekenkamercommissie de Buch

Onderzoeken

Onderzoeksrapporten 2019

Momenteel zijn er nog geen rapporten beschikbaar.

In uitvoering:
Inhuur externen; onderzoek naar de inhuur van externen door de vier BUCH-gemeenten.

Subsidiebeleid en -uitvoering Uitgeest; onderzoek naar het subsidiebeleid en de uitvoering daarvan in de gemeente Uitgeest.

GGD/Veilig Thuis Hollands Noorden; onderzoek naar de risico’s bij het huidige financieel meerjarenperspectief. BUCH participeert¬† met meerdere rekenkamercommissies in onderzoek op initiatief van Alkmaar.

 

In voorbereiding:

Infrastructuur klachtenbehandeling, onderzoek in de vier BUCH-gemeenten

Bezoek de vier gemeenten websites

Skip to content